Pečeme spolu

Zapojte se
^

JAK JSTE SE MOHLI DO PŘÍPRAVY PROJEKTU REVITALIZACE ZAPOJIT?

Místní obyvatelé jsou nejlepšími znalci území, které každodenně užívají. Vědí, co v území funguje, co je naopak třeba zlepšit a co v oblasti chybí. Cílem revitalizace je, aby území sloužilo a poskytovalo kvalitní prostředí pro spokojený život nejenom nových, ale i současných obyvatel a návštěvníků území. Zajímalo nás tedy, jak se vám v oblasti žije a jaké potřeby by nová čtvrť po revitalizaci mohla naplňovat. 

Zároveň vás chceme pravidelně informovat o vývoji projektu a dalších aktualitách spojených s jeho realizací. 

K JAKÝM TÉMATŮM BYLO MOŽNÉ SE VYJADŘOVAT?

Revitalizaci
areálu Odkolek připravuje soukromý investor, předmětem konzultace tedy nebyla míra zastavění a forma zástavby, která vychází z platné územně plánovací
dokumentace. Veřejnost však mohla podávat podněty k využití veřejných
prostranství nebo chybějící občanské vybavenosti. Investor společně
s architekty sebrané podněty zpracoval a zveřejnil, jakým způsobem
byly do projektu revitalizace zapracovány.


SEZNAMTE SE S KONCEPTEM REVITALIZACE

KDY A JAK JSTE SE MOHLI ZAPOJIT?

Zajímá vás budoucnost areálu Odkolek? Kde se dozvíte více informací o připravované revitalizaci a jak jste se mohli zapojit? Co vše již proběhlo a co se chystá?

20. června 2019
Sousedské setkání nad mapou
hodnocení současného stavu území a potřeb obyvatel a uživatelů území
8. srpna 2019, 1300 – 2000
Den otevřených dveří
komentované prohlídky areálu, představení analýzy území a hlavních principů revitalizace
12. září 2019, 1300 – 2000
Představení konceptu návrhu revitalizace
představení návrhu s možností konzultace s architekty a investorem
12. září – 6. října
Veřejná konzultace návrhu
možnost podat komentář k návrhu revitalizace
říjen 2019
vyhodnocení komentářů a jejich zohlednění v návrhu

KONZULTACE NÁVRHU REVITALIZACE

Sběr komentářů probíhal od 12. září do 6. října 2019. Předmětem konzultace s veřejností bylo především řešení veřejných prostranství a zajištění občanské vybavenosti. Konzultace se netýkala míry zastavěnosti a formy zástavby, která vychází z platné územně plánovací dokumentace. Získané podněty byly zpracovány a předány pracovní skupině složené ze zástupců investora a architektů připravujících projekt revitalizace. Všechny podněty byly zpracovány a výsledný dokument s reakcemi na Vaše komentáře si můžete stáhnout níže.

STÁHNĚTE SI ZPRÁVU Z PARTICIPACE